IMDRF essentiële principes van veiligheid en prestaties van

IMDRF essentiële principes van veiligheid en prestaties van medische hulpmiddelen en IVD medische hulpmiddelen Inleiding en overweging

IMDRF heeft de essentiële principes van veiligheid en prestaties van medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor IVD  (hierna “EP” genoemd) herzien  , wat de eenmaking van de veiligheid en effectiviteit van medische hulpmiddelen op internationaal niveau verder heeft bevorderd. Om de wetenschappelijke beoordeling van medische hulpmiddelen te versterken en het begrip van EP te verdiepen, introduceren we EP, richten we ons op de rol van EP en het verband met de constructie van kwaliteitsmanagementsystemen, risico- en batenbepaling en registratie, analyseren we de problemen en redenen in het proces van registratie van medische hulpmiddelen en geven suggesties om de toepassing van EP te bevorderen.

Onderzoek naar de classificatie en regulering van medische hulpmiddelen in Europa en Amerika in IVD en de verlichting in ons land

In vitro diagnostisch product (IVD) dat betrokken is bij ziektepreventie, diagnose, behandelingsopties, evaluatie van de werkzaamheid, enz., Het kwaliteitsniveau heeft rechtstreeks invloed op de nauwkeurigheid van de diagnose. Op foundation van de juiste identificatie van het risico van IVD, een redelijke classificatie van groot belang om wetenschappelijke regelgeving te bereiken, behoud van regelgevende middelen, bevordert de gezonde ontwikkeling van de in-vitrodiagnostiek-industrie. In dit doc worden meningen en suggesties over de hervorming en perfectionering van de wettelijke classificatie van IVD in China naar voren gebracht door de analyse van het classificatiebeheersysteem van IVD in Europa en de Verenigde Staten, gecombineerd met de establishment van de wettelijke classificatie van China. en bestaande problemen.

Heeft de invoering van het Europees Parlement Richtlijn 98/79 / EG van 1998/10/27-met betrekking tot in-vitro diagnostische  apparaten  ( IVD -Richtlijn) beïnvloed prestaties van hormoon immunoassay kits in termen van precisie en nauwkeurigheid? Resultaten van geselecteerde schema’s voor externe kwaliteitsbeoordeling (EQA) tussen 1993 en 2008.

Het doel van dit rapport is om te onderzoeken welke effecten de introductie van de Europese Richtlijn 98/79 / EG heeft gehad op de prestaties van in-vitrodiagnostische hulpmiddelen (kits) die worden gebruikt bij het bepalen van hormonen en gerelateerde meetwaarden in medische diagnostische laboratoria. . De waarnemingen hadden betrekking op de periode 1993-2008, waarbij de resultaten werden gehaald uit EQA- enquêtes met tussenpozen van drie jaar.

De gekozen meetgrootheden waren: cortisol, progesteron, testosteron, 17beta-oestradiol (E2), vrij trijoodthyronine (fT3), totaal trijoodthyronine (TT3), vrij thyroxine (fT4) , totaal thyroxine (TT4), thyrotropine (TSH), luteotropine (LH) , follitropine (FSH), prolactine (PRL), parathyrine (PTH), thyroglobuline (Tg), anti-schildkliermicrosomen (MAb), anti-schildklierperoxidase (Anti-TPO), anti-thyroglobuline (Anti-Tg) en anti- TSH-receptor (TRAb). De resultaten lieten de volgende traits en tendensen zien: a.

De precisie is tijdens de observatieperiode verbeterd, voornamelijk dankzij automatisering die mogelijk werd gemaakt door het gebruik van niet-radio-isotopische labeling. b. De nauwkeurigheid – in termen van vergelijking met referentiewaarden – is niet beïnvloed door Richtlijn 98/79 / EG. c. De introductie van internationale normen en referentiepreparaten leidt op zichzelf niet tot een betere vergelijking van de resultaten tussen kits van verschillende fabrikanten. d. Harmonisatie in methodologie heeft geleid tot een betere vergelijking tussen verschillende fabrikanten – een voorbeeld hiervan is de assay van schildklierreceptorantistoffen, waarbij componenten vaak maar bij één producent verkrijgbaar zijn.

genetique-hum-ulg
genetique-hum-ulg

Anti-C Reactive Protein Rabbit Monoclonal Antibody

M00249 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal C Reactive Protein Antibody. Validated in IP, IHC, WB and tested in Human.

Mouse Monoclonal Anti-human CRP (C-Reactive Protein) (clone 1)

CRP13-M 1 mg
EUR 482

Mouse Monoclonal Anti-human CRP (C-Reactive Protein) (clone 2)

CRP14-M 1 mg
EUR 482

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA821Hu22
 • EUR 221.00
 • EUR 2114.00
 • EUR 535.00
 • EUR 274.00
 • EUR 203.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Phe17~Pro224
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP)

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA821Ra22
 • EUR 221.00
 • EUR 2114.00
 • EUR 535.00
 • EUR 274.00
 • EUR 203.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: His20~Ser230
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP)

Monoclonal CRP / C-Reactive Protein Antibody

APG02782G 0.1mg
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human CRP / C-Reactive Protein. The antibodies are raised in Mouse. This antibody is applicable in WB and IHC-P, E

Monoclonal CRP / C-Reactive Protein Antibody

APG02783G 0.05ml
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human CRP / C-Reactive Protein. The antibodies are raised in Mouse. This antibody is applicable in WB and IHC-P, E

Monoclonal CRP / C-Reactive Protein Antibody

APG02784G 0.1mg
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human CRP / C-Reactive Protein. The antibodies are raised in Mouse. This antibody is applicable in WB and IHC-P, E

C-reactive/CRP Monoclonal Antibody

A1208-100
EUR 338

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAA821Hu22-APC
 • EUR 307.00
 • EUR 2735.00
 • EUR 777.00
 • EUR 386.00
 • EUR 203.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Phe17~Pro224
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with APC.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-MAA821Hu22-Biotin
 • EUR 283.00
 • EUR 2064.00
 • EUR 628.00
 • EUR 341.00
 • EUR 207.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Phe17~Pro224
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with Biotin.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAA821Hu22-Cy3
 • EUR 368.00
 • EUR 3605.00
 • EUR 995.00
 • EUR 473.00
 • EUR 229.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Phe17~Pro224
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with Cy3.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAA821Hu22-FITC
 • EUR 266.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 642.00
 • EUR 328.00
 • EUR 182.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Phe17~Pro224
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with FITC.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAA821Hu22-HRP
 • EUR 283.00
 • EUR 2387.00
 • EUR 690.00
 • EUR 351.00
 • EUR 192.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Phe17~Pro224
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with HRP.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAA821Hu22-PE
 • EUR 266.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 642.00
 • EUR 328.00
 • EUR 182.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Phe17~Pro224
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with PE.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAA821Ra22-APC
 • EUR 307.00
 • EUR 2735.00
 • EUR 777.00
 • EUR 386.00
 • EUR 203.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: His20~Ser230
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with APC.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-MAA821Ra22-Biotin
 • EUR 283.00
 • EUR 2064.00
 • EUR 628.00
 • EUR 341.00
 • EUR 207.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: His20~Ser230
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with Biotin.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAA821Ra22-Cy3
 • EUR 368.00
 • EUR 3605.00
 • EUR 995.00
 • EUR 473.00
 • EUR 229.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: His20~Ser230
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with Cy3.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAA821Ra22-FITC
 • EUR 266.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 642.00
 • EUR 328.00
 • EUR 182.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: His20~Ser230
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with FITC.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAA821Ra22-HRP
 • EUR 283.00
 • EUR 2387.00
 • EUR 690.00
 • EUR 351.00
 • EUR 192.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: His20~Ser230
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with HRP.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAA821Ra22-PE
 • EUR 266.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 642.00
 • EUR 328.00
 • EUR 182.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: His20~Ser230
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with PE.

Purified Human C-Reactive Protein (CRP) control for WB

CRP12-C 100 ul
EUR 286

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Pig)

4-MAA821Po22
 • EUR 267.00
 • EUR 2826.00
 • EUR 697.00
 • EUR 338.00
 • EUR 222.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gln20~Pro222
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pig C Reactive Protein (CRP)

Anti-CRP/C Reactive Protein Antibody

A00249 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for CRP Antibody (CRP) detection.tested for IHC, WB in Human, Rat.

Anti-C Reactive Protein/Crp Antibody

A00249-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-C Reactive Protein/Crp Antibody

A00249-2 100ug/vial
EUR 334

Anti-C Reactive Protein/CRP Antibody

A00249-4 100ug/vial
EUR 334

Anti-C Reactive Protein/CRP Antibody

PA1028 100ug/vial
EUR 294

Anti-C-reactive Protein (CRP) antibody

STJ130001 50 µl
EUR 321
Description: C-Reactive Protein (CRP) is an annular, pentameric protein found in blood plasma. CRP belongs to the beta-globulin family of plasma proteins and its name is derived from the ability to precipitate a group C polysaccharide of pneumococcus in the presence of Ca2+. Serum levels of CRP are elevated in a wide variety of acute and chronic inflammatory conditions. These conditions include most bacterial and some viral infections, rheumatic fever, rheumatoid arthritis, and many collagen diseases. CRP serum levels are also valuable in detection and evaluation of tissue injury, acute myocardial infarction, transplant rejection, and several malignant disorders.

Anti-C-reactive Protein (CRP) antibody

STJ130002 50 µl
EUR 321
Description: C-Reactive Protein (CRP) is an annular, pentameric protein found in blood plasma. CRP belongs to the beta-globulin family of plasma proteins and its name is derived from the ability to precipitate a group C polysaccharide of pneumococcus in the presence of Ca2+. Serum levels of CRP are elevated in a wide variety of acute and chronic inflammatory conditions. These conditions include most bacterial and some viral infections, rheumatic fever, rheumatoid arthritis, and many collagen diseases. CRP serum levels are also valuable in detection and evaluation of tissue injury, acute myocardial infarction, transplant rejection, and several malignant disorders.

Anti-C-reactive Protein (CRP) antibody

STJ130003 50 µl
EUR 321
Description: C-Reactive Protein (CRP) is an annular, pentameric protein found in blood plasma. CRP belongs to the beta-globulin family of plasma proteins and its name is derived from the ability to precipitate a group C polysaccharide of pneumococcus in the presence of Ca2+. Serum levels of CRP are elevated in a wide variety of acute and chronic inflammatory conditions. These conditions include most bacterial and some viral infections, rheumatic fever, rheumatoid arthritis, and many collagen diseases. CRP serum levels are also valuable in detection and evaluation of tissue injury, acute myocardial infarction, transplant rejection, and several malignant disorders.

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN 50 µg
EUR 349

Recombinant (NS0) purified Mouse C-Reactive Protein (CRP) cotnrol for Western

CRP21-C 100 ul
EUR 286

Recombinant (NS0) purified Mouse C-Reactive Protein (CRP) cotnrol for Western

CRP24-C 100 ul
EUR 286

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human, Guinea pig)

4-MAA821Gu21
 • EUR 259.00
 • EUR 2708.00
 • EUR 670.00
 • EUR 328.00
 • EUR 219.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gly20~Pro225
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Guinea pig C Reactive Protein (CRP)

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAA821Hu22-APC-Cy7
 • EUR 495.00
 • EUR 5350.00
 • EUR 1435.00
 • EUR 652.00
 • EUR 286.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Phe17~Pro224
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAA821Ra22-APC-Cy7
 • EUR 495.00
 • EUR 5350.00
 • EUR 1435.00
 • EUR 652.00
 • EUR 286.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: His20~Ser230
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

C-Reactive Protein (Mouse)

GT15090 100 ug
EUR 526

Goat Anti Human C-Reactive Protein Polyclonal Antibody

CPBT-65021GH 1 ml
EUR 445

Goat Anti Human C-Reactive Protein Polyclonal Antibody

CPBT-65022GH 1 ml
EUR 559

Sheep Anti Human C-Reactive Protein Polyclonal Antibody

CPBT-65025SH 1 ml
EUR 559

Goat Anti Human C-Reactive Protein Polyclonal Antibody

CPBT-65325GH 1 ml
EUR 429

Purified Rat C-Reactive Protein (CRP) control for WB

CRP16-C 100 ul
EUR 286

Purified Dog C-Reactive Protein (CRP) control for WB

CRP18-C 100 ul
EUR 286

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Pig), APC

4-MAA821Po22-APC
 • EUR 376.00
 • EUR 3707.00
 • EUR 1020.00
 • EUR 483.00
 • EUR 232.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gln20~Pro222
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with APC.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Pig), Biotinylated

4-MAA821Po22-Biotin
 • EUR 334.00
 • EUR 2776.00
 • EUR 806.00
 • EUR 412.00
 • EUR 228.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gln20~Pro222
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with Biotin.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Pig), Cy3

4-MAA821Po22-Cy3
 • EUR 459.00
 • EUR 4901.00
 • EUR 1319.00
 • EUR 602.00
 • EUR 267.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gln20~Pro222
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with Cy3.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Pig), FITC

4-MAA821Po22-FITC
 • EUR 320.00
 • EUR 2985.00
 • EUR 836.00
 • EUR 406.00
 • EUR 205.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gln20~Pro222
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with FITC.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Pig), HRP

4-MAA821Po22-HRP
 • EUR 342.00
 • EUR 3229.00
 • EUR 901.00
 • EUR 435.00
 • EUR 217.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gln20~Pro222
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with HRP.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Pig), PE

4-MAA821Po22-PE
 • EUR 320.00
 • EUR 2985.00
 • EUR 836.00
 • EUR 406.00
 • EUR 205.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gln20~Pro222
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with PE.

Monoclonal Anti-human C-Reactive Protein (CRP) IgG # 2, aff pure

CRP12-M 100 ug
EUR 482

Mouse Monoclonal Anti-human CRP (C-Reactive Protein) (clone 1) IgG-Gold conjuagte

CRP13-GLD 1 ml
EUR 347

Mouse Monoclonal Anti-human CRP (C-Reactive Protein) (clone 2) IgG-Gold conjuagte

CRP14-GLD 1 ml
EUR 347

C Reactive Protein antibody

70R-49594 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal C Reactive Protein antibody

Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) CLIA Kit

abx196442-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) ELISA Kit

20-abx150678
 • EUR 7911.00
 • EUR 4215.00
 • EUR 973.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests
 • Shipped within 5-7 working days.

Human Anti-CRP(Anti-C Reactive Protein Antibody) ELISA Kit

EH2643 96T
EUR 524.1
 • Detection range: 1.56-100 ng/ml
 • Alias: Anti-CRP
Description: Method of detection: Sandwich ELISA, Double Antigen;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.938 ng/ml

Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) ELISA Kit

AEA821Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5647.8
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter
 • Show more
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for Antibody Detection.detection of Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) ELISA Kit

AEA821Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 552.76
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter
 • Show more
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for Antibody Detection.detection of Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) ELISA Kit

AEA821Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 746.8
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter
 • Show more
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for Antibody Detection.detection of Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) ELISA Kit

AEA821Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3060.6
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter
 • Show more
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for Antibody Detection.detection of Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) ELISA Kit

4-AEA821Hu
 • EUR 5698.00
 • EUR 3011.00
 • EUR 747.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
 • Known also as C Reactive Protein elisa. Alternative names of the recognized antigen: C-RP
 • PTX1
 • Pentraxin-Related
 • Pentraxin 1
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Competitive Inhibition method for detection of Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) in samples from Serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Anti-C Reactive Protein Antibody (Anti-CRP) CLIA Kit

20-abx490651
 • EUR 8569.00
 • EUR 4560.00
 • EUR 1052.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests
 • Shipped within 20 working days.

Mouse C-Reactive Protein (CRP) Antibody

11923-05011 150 ug
EUR 217

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human, Guinea pig), APC

4-MAA821Gu21-APC
 • EUR 364.00
 • EUR 3545.00
 • EUR 980.00
 • EUR 467.00
 • EUR 227.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gly20~Pro225
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Guinea pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with APC.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human, Guinea pig), Biotinylated

4-MAA821Gu21-Biotin
 • EUR 325.00
 • EUR 2658.00
 • EUR 777.00
 • EUR 400.00
 • EUR 225.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gly20~Pro225
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Guinea pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with Biotin.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human, Guinea pig), Cy3

4-MAA821Gu21-Cy3
 • EUR 444.00
 • EUR 4685.00
 • EUR 1265.00
 • EUR 581.00
 • EUR 261.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gly20~Pro225
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Guinea pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with Cy3.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human, Guinea pig), FITC

4-MAA821Gu21-FITC
 • EUR 311.00
 • EUR 2856.00
 • EUR 804.00
 • EUR 393.00
 • EUR 202.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gly20~Pro225
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Guinea pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with FITC.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human, Guinea pig), HRP

4-MAA821Gu21-HRP
 • EUR 332.00
 • EUR 3089.00
 • EUR 866.00
 • EUR 421.00
 • EUR 213.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gly20~Pro225
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Guinea pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with HRP.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human, Guinea pig), PE

4-MAA821Gu21-PE
 • EUR 311.00
 • EUR 2856.00
 • EUR 804.00
 • EUR 393.00
 • EUR 202.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gly20~Pro225
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Guinea pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with PE.

Human C-Reactive Protein

7-04906 200µg Ask for price

Human C-Reactive Protein

7-04907 1mg Ask for price

Human C-Reactive Protein

7-04908 10mg Ask for price

C-Reactive Protein (Human)

GT15084 100 ug
EUR 526

Human C-Reactive Protein

STA-240 100 µg
EUR 450
Description:
 • Human C-Reactive Protein. 100 µg.
 • Provided at a concentration of 1.0 mg/mL

Mouse anti-Human Protein C monoclonal antibody

CABT-L473 500ug
EUR 710

Anti-Enterovirus Pan-reactive VP3 monoclonal antibody, clone

CABT-B9017-05mg 0.5 mg
EUR 897

Anti-Enterovirus Pan-reactive VP3 monoclonal antibody, clone

CABT-B9017-1mg 1 mg
EUR 1339

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Pig), APC-Cy7

4-MAA821Po22-APC-Cy7
 • EUR 632.00
 • EUR 7294.00
 • EUR 1921.00
 • EUR 846.00
 • EUR 344.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gln20~Pro222
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

C-Reactive Protein

abx061438-1mg 1 mg
EUR 565
 • Shipped within 5-10 working days.

C-Reactive Protein

20-abx263582
 • EUR 425.00
 • EUR 565.00
 • EUR 1790.00
 • 0.5 mg
 • 1 mg
 • 5 mg
 • Shipped within 5-10 working days.

C-Reactive Protein

20-abx263099
 • EUR 1191.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 10 mg
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

C-Reactive Protein

PR27090 500 ug
EUR 344

Human C-Reactive Protein (CRP) Antibody

32990-05111 150 ug
EUR 261

Human C-Reactive Protein (CRP) Antibody

18101-05011 150 ug
EUR 217

ELISA kit for Human Anti-CRP (Anti-C Reactive Protein Antibody)

ELK8060 1 plate of 96 wells
EUR 432
 • The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antigen. Standards or samples are then added to the appropriate microtiter plate wells with a Horseradish Peroxidase (HRP)-conjugated secondary antibody. After TMB substrate soluti
 • Show more
Description: A competitive Inhibition ELISA kit for detection of Anti-C Reactive Protein Antibody from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

C Reactive Protein (CRP) Monoclonal Antibody (Human, Guinea pig), APC-Cy7

4-MAA821Gu21-APC-Cy7
 • EUR 608.00
 • EUR 6970.00
 • EUR 1840.00
 • EUR 814.00
 • EUR 335.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Gly20~Pro225
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Guinea pig C Reactive Protein (CRP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

C Reactive Protein (CRP) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAA821Mu01
 • EUR 236.00
 • EUR 2338.00
 • EUR 586.00
 • EUR 294.00
 • EUR 209.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: CRP (His20~Ser225)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse C Reactive Protein (CRP)

Mouse C Reactive Protein (CRP) Protein

20-abx065617
 • EUR 537.00
 • EUR 244.00
 • EUR 1553.00
 • EUR 634.00
 • EUR 398.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.

C-reactive protein Polyclonal Antibody

42449-100ul 100ul
EUR 333

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

20-abx009396
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

abx023707-1mg 1 mg
EUR 509
 • Shipped within 5-10 working days.

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

abx024155-10ml 10 ml
EUR 342
 • Shipped within 5-10 working days.

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

abx024156-50ml 50 ml
EUR 495
 • Shipped within 5-10 working days.

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

abx024157-1ml 1 ml
EUR 175
 • Shipped within 5-10 working days.

C-Reactive Protein (CRP) Antibody

abx025410-100ul 100 ul
EUR 523
 • Shipped within 5-10 working days.

Koperen intravas-  apparaat  ( IVD ) en anticonceptie voor mannen.

Een alternatieve anticonceptiemethode voor mannen is cruciaal in deze fase van toenemende bevolking in de derde wereld. Een niet-obstructieve, niet-hormonale, omkeerbare methode van mannelijke anticonceptie zou acceptatie vinden in oosterse gemeenschappen. Onze ervaring met koper-IVD bij kleine dieren is bemoedigend. We presenteren hier een uitbreiding van het gebruik van de koperen IVD bij de resusaap. Behandeld mannelijk resus ejaculaat vertoonde een vijftien- tot vijfendertigvoudige toename van het kopergehalte tot 10 maanden na het inbrengen van Cu IVD .

Sperma-analyse toonde een toename van dood sperma (23,0% – 52,3%; controle 4,5% – 14,0%) en een afname van het share beweeglijk sperma (10-30%; controle 70-80%). Vruchtbaarheidsstudies waarbij gebruik werd gemaakt van behandelde mannelijke resus met bewezen vruchtbaarheid uit de broedkolonie, gepaard met cyclische vrouwtjes met bewezen vruchtbaarheid, toonden een zeer significante vermindering van de vruchtbaarheid tot 13 maanden (P minder dan 0,001) . De afname van de vruchtbaarheid van de behandelde resus was ook important tot een periode van 23 maanden (P minder dan 0,01). Een omkering van het anticonceptieve impact en een toename van het aantal zaadcellen en de beweeglijkheid wordt waargenomen na 13 maanden na de behandeling. Research zijn nodig om een ​​verlenging van de effectieve levensduur van de IVD te bereiken .

Narratieve bespreking van intrathecale medicijnafgifte ( IDD ): indicaties,  hulpmiddelen  en mogelijke complicaties

De behandeling van chronische refractaire pijn (niet-neoplastische en kankergerelateerde pijn) blijft een therapeutische uitdaging. De proceed intrathecale (IT) toediening van geneesmiddelen kan een belangrijke rol spelen bij de mogelijke behandelingsopties. Intrathecale medicijnafgifteapparaten (IDDD’s) kunnen effectief zijn voor patiënten met refractaire chronische pijn.

Daarom kunnen ze worden gebruikt voor niet-oncologische pijn bij patiënten met compressiefracturen, spondylolisthesis, spondylose, rugoperatiefalen en spinale stenose. Oncologische patiënten kunnen op een variabele manier van deze behandelingen profiteren, afhankelijk van de kenmerken van de tumor, prognose, periprocedurale beeldvorming en het risico op ziekteprogressie.

In deze assessment beschrijven we de meest gebruikte geneesmiddelen (opioïden en niet-opioïden) , hun farmacokinetische en farmacodynamische kenmerken en indicaties voor gebruik. De meest gebruikte medicijnen zijn morfine, hydromorfon, fentanyl, methadon, bupivacaïne, clonidine en ketamine . Patiëntevaluatie vóór implantatie van het hulpmiddel moet gebaseerd zijn op klinisch onderzoek, beoordeling van medische dossiers en psychometrische evaluatie.

De infuuspompen die op de markt verkrijgbaar zijn, zijn zowel niet-programmeerbaar (met proceed IT-toediening van medicijnen) als programmeerbaar (met variabele toediening van medicijnen op foundation van hun stroomsnelheid) . Bovendien beschrijven we de implantatieprocedure en de mogelijke complicaties van de afgifte van IT-medicatie (zoals bloeding, infectie, verlies van hersenvocht, wondseroma, verlies van drijfgas van de katheterpomp).

Tegen Patiënt Specifieke Modellen of Pediatric  IVD’s : een parametrische studie van  IVD  mechanische eigenschappen

Patiëntspecifieke eindige elementen (FE) modellering van de pediatrische wervelkolom is een belangrijke uitdaging die een revolutie teweegbrengt in de behandeling van pediatrische spinale pathologieën, bijvoorbeeld idiopathische scoliose bij adolescenten (AIS). Met identify het modelleren van de tussenwervelschijf (IVD) is een unieke uitdaging vanwege zijn structurele en mechanische complexiteit. Dit wordt nog verergerd door het beperkte vermogen om op niet-invasieve wijze belangrijke mechanische parameters van de IVD van een patiënt te ondervragen . In dit werk proberen we het verband tussen mechanische eigenschappen en mechanisch gedrag van patiëntspecifieke FE-modellen van de pediatrische lumbale wervelkolom beter te begrijpen.

Er werd een parametrische studie van de IVD-parameter uitgevoerd, gekoppeld aan inzichten uit de huidige kennis van de pediatrische IVD. Met identify de gecombineerde effecten van parameters werden onderzocht . Er worden aanbevelingen gedaan voor gebieden die van belang zijn bij patiëntspecifieke FE-modellering van de pediatrische IVD. Met identify collageenvezelbundels van de IVD blijken het mechanische gedrag van IVD te domineren en worden daarom aanbevolen als een gebied van primaire aandacht voor patiëntspecifieke FE-modellen. Daarnaast worden gebieden geïdentificeerd die verder experimenteel onderzoek vereisen. Dit werk biedt een waardevolle bouwsteen voor de ontwikkeling van patiëntspecifieke modellen van de pediatrische wervelkolom.

 

Clenbuterol antibody
10R-1792 100 ul
EUR 327
Description: Mouse monoclonal Clenbuterol antibody
Clenbuterol antibody
10-1543 100 ug
EUR 392
Description: Mouse monoclonal Clenbuterol antibody
Clenbuterol antibody
20-1394 100 ul
EUR 879
Description: Sheep polyclonal Clenbuterol antibody
Clenbuterol Antibody
abx015703-100ul 100 ul
EUR 411
 • Shipped within 5-10 working days.
Clenbuterol Antibody
20-abx210192
 • EUR 439.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Clenbuterol Antibody
20-abx134723
 • EUR 384.00
 • EUR 606.00
 • EUR 230.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Clenbuterol Antibody
20-abx134731
 • EUR 384.00
 • EUR 606.00
 • EUR 230.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Clenbuterol
AT009 1mg
EUR 523
Clenbuterol
AG009 1 mg
EUR 354
Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN
Anti-CRBN 50 µg
EUR 349
Clenbuterol [BSA]
DAGA-003B 1mg
EUR 780
Clenbuterol [HRP]
DAGA-003H 1mg
EUR 1170
Clenbuterol [KLH]
DAGA-003K 1mg
EUR 1040
Clenbuterol-HRP
80-1122 500 ul
EUR 403
Description: Clenbuterol N Conjugate for use in immunoassays
Clenbuterol-BSA
80-1430 1 mg
EUR 349
Description: BSA conjugated Clenbuterol Hapten
Clenbuterol-OVA
80-1431 1 mg
EUR 349
Description: OVA conjugated Clenbuterol Hapten
Clenbuterol (hydrochloride)
C3119-100 100 mg
EUR 215
Description: Clenbuterol is a sympathomimetic ?2-adrenoceptor agonist. ?2-adrenoceptor agonists, mainly long-acting ?2-adrenoceptor agonists, are an important pharmacological approach to induce bronchodilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Clenbuterol (hydrochloride)
C3119-25 25 mg
EUR 109
Description: Clenbuterol is a sympathomimetic ?2-adrenoceptor agonist. ?2-adrenoceptor agonists, mainly long-acting ?2-adrenoceptor agonists, are an important pharmacological approach to induce bronchodilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Clenbuterol (hydrochloride)
C3119-5.1 10 mM (in 1mL DMSO)
EUR 113
Description: Clenbuterol is a sympathomimetic ?2-adrenoceptor agonist. ?2-adrenoceptor agonists, mainly long-acting ?2-adrenoceptor agonists, are an important pharmacological approach to induce bronchodilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Clenbuterol (hydrochloride)
C3119-50 50 mg
EUR 158
Description: Clenbuterol is a sympathomimetic ?2-adrenoceptor agonist. ?2-adrenoceptor agonists, mainly long-acting ?2-adrenoceptor agonists, are an important pharmacological approach to induce bronchodilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Clenbuterol ELISA kit
55R-2229 1 kit
EUR 617
Description: Clenbuterol ELISA kit for use in research laboratory
Clenbuterol Residues [BSA]
DAGA-004B 1mg
EUR 780
Clenbuterol Residues [HRP]
DAGA-004H 1mg
EUR 1170
Clenbuterol Residues [KLH]
DAGA-004K 1mg
EUR 1040
Clenbuterol ELISA Kit
DEIA016 96T
EUR 631
Description: This test kit is based on the competitive enzyme immunoassay for the detection of Clenbuterol in the sample.
Clenbuterol ELISA Kit
DEIA017 96T
EUR 740
Description: The Clenbuterol ELISA Test Kit is a competitive enzyme immunoassay for the quantitative analysis of Clenbuterol in pork and pork liver.
Clenbuterol ELISA Kit
E4564-100
EUR 865
Clenbuterol ELISA Kit
abx364826-96tests 96 tests
EUR 457
 • Shipped within 5-12 working days.
Clenbuterol residues ELISA Kit
DEIANJ44 96T
EUR 866
Description: This ELISA kit is used for quantitative determination of Clenbuterol residues.
Clenbuterol (CLE) ELISA Kit
abx364895-96tests 96 tests
EUR 433
 • Shipped within 5-12 working days.
Clenbuterol ELISA Kit (OKAO00117)
OKAO00117 96 Wells
EUR 532
Description: Description of target: Clenbuterol is a substituted phenylaminoethanol that has beta-2 adrenomimetic properties at very low doses. It is used as a bronchodilator in asthma.;Species reactivity: General;Application: ;Assay info: Assay Methodology: Competitive Inhibition ELISA;Sensitivity:
ComponentAmount
Urine0.05 ppb
Tissue(1)0.2 ppb
Tissue(2)0.05 ppb
Feed0.5 ppb
Polyclonal Goat anti-GST α-form
GST-ANTI-1 50 uL
EUR 280
Polyclonal Goat anti-GST μ-form
GST-ANTI-2 50 uL
EUR 280
Polyclonal Goat anti-GST p-form
GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280
Clenbuterol (CLE) Rapid Test Kit
abx092058-50tests 50 tests
EUR 244
 • Shipped within 5-12 working days.
Mouse Anti-Adenovirus Monoclonal Antibody
DMAB2923-05mg 0.5 mg
EUR 780
Mouse Anti-Adenovirus Monoclonal Antibody
DMAB2923-1mg 1 mg
EUR 1099
Mouse Anti-Adenovirus Monoclonal Antibody
DMAB2924-05mg 0.5 mg
EUR 897
Mouse Anti-Adenovirus Monoclonal Antibody
DMAB2924-1mg 1 mg
EUR 1339
Mouse Anti-Adenovirus Monoclonal Antibody
DMAB2926 1 mg
EUR 689
Mouse Anti-Adenovirus Monoclonal Antibody
DMAB2929 1 mg
EUR 689
Mouse Anti-Astrovirus Monoclonal Antibody
DMAB3010 1 mg
EUR 741
Mouse Anti-Astrovirus Monoclonal Antibody
DMAB3011 1 mg
EUR 903
Mouse Anti-WNV Monoclonal Antibody
DMAB4513-05mg 0.5 mg
EUR 969
Mouse Anti-WNV Monoclonal Antibody
DMAB4513-1mg 1 mg
EUR 1469
Mouse Anti-WNV Monoclonal Antibody
DMAB4515 1 mg
EUR 1339
Mouse Anti Vimentin Monoclonal Antibody
DMABT-47867MV 1 ml
EUR 767
Mouse Anti Aldosterone Monoclonal Antibody
DMABT-49079MA 0.2 mg
EUR 580
Mouse Anti Aldosterone Monoclonal Antibody
DMABT-49080MA 0.2 mg
EUR 580
Mouse Anti Aldosterone Monoclonal Antibody
DMABT-49081MA 0.2 mg
EUR 580
Mouse Anti Cortisol Monoclonal Antibody
DMABT-49107MC 0.2 mg
EUR 580
Mouse Anti Cortisol Monoclonal Antibody
DMABT-49109MC 0.2 mg
EUR 580
Mouse Anti Cortisol Monoclonal Antibody
DMABT-49111MC 0.2 mg
EUR 580
Mouse Anti Progesterone Monoclonal Antibody
DMABT-49173MP 0.2 mg
EUR 580
Mouse Anti Progesterone Monoclonal Antibody
DMABT-49175MP 0.2 mg
EUR 580
Mouse Anti Progesterone Monoclonal Antibody
DMABT-49176MP 1 mg
EUR 663
Mouse Anti Progesterone Monoclonal Antibody
DMABT-49177MP 1 mg
EUR 663
Mouse Anti Progesterone Monoclonal Antibody
DMABT-49178MP 1 mg
EUR 892
Mouse Anti Progesterone Monoclonal Antibody
DMABT-49179MP 0.2 mg
EUR 663
Mouse Anti Testosterone Monoclonal Antibody
DMABT-49194MT 0.2 mg
EUR 767
Mouse Anti Testosterone Monoclonal Antibody
DMABT-49196MT 0.2 mg
EUR 741
Mouse Anti Testosterone Monoclonal Antibody
DMABT-49197MT 0.2 mg
EUR 580
Mouse Anti Testosterone Monoclonal Antibody
DMABT-49199MT 0.2 mg
EUR 663
Mouse Anti Thyroxine Monoclonal Antibody
DMABT-49206MT 1 mg
EUR 580
Mouse Anti Thyroxine Monoclonal Antibody
DMABT-49207MT 1 mg
EUR 580
Mouse Anti Thyroxine Monoclonal Antibody
DMABT-49208MT 1 mg
EUR 580
Mouse Anti Triiodothyronine Monoclonal Antibody
DMABT-49209MT 1 mg
EUR 580
Mouse Anti Brdu Monoclonal Antibody
DMABT-50295MB 20 µg
EUR 445
Mouse Anti Brdu Monoclonal Antibody
DMABT-50296MB 0.2 mg
EUR 715
Mouse Anti Adenovirus Monoclonal Antibody
DMABT-51065MA 1 ml
EUR 710
Mouse Anti Adenovirus Monoclonal Antibody
DMABT-51066MA 1 mg
EUR 767
Mouse Anti Aspergillus Monoclonal Antibody
DMABT-51085MA 0.2 mg
EUR 741
Mouse Anti Astrovirus Monoclonal Antibody
DMABT-51096MA 1 mg
EUR 881
Mouse Anti Cytomegalovirus Monoclonal Antibody
DMABT-51183MC 0.1 mg
EUR 767
Mouse Anti Rotavirus Monoclonal Antibody
DMABT-51527MR 0.1 mg
EUR 767
Mouse Anti Rotavirus Monoclonal Antibody
DMABT-51528MR 0.1 mg
EUR 767
Mouse Anti Rotavirus Monoclonal Antibody
DMABT-51529MR 0.1 mg
EUR 767
Mouse Anti Gst Monoclonal Antibody
DMABT-54781MG 2 ml
EUR 715
Mouse Anti Biotin Monoclonal Antibody
DMABT-54801MB 0.2 mg
EUR 580
Mouse Anti Ovalbumin Monoclonal Antibody
DMABT-54810MO 0.1 mg
EUR 559
Mouse Anti Phosphotyrosine Monoclonal Antibody
DMABT-54833MP 0.5 mg
EUR 559
Mouse Anti Barbiturates Monoclonal Antibody
DMABT-54852MB 1 mg
EUR 861
Mouse Anti Methadone Monoclonal Antibody
DMABT-54862MM 1 mg
EUR 881
Mouse Anti Methadone Monoclonal Antibody
DMABT-54863MM 0.5 mg
EUR 741
Mouse Anti Morphine Monoclonal Antibody
DMABT-54866MM 1 mg
EUR 985
Mouse Anti Phencyclidine Monoclonal Antibody
DMABT-54868MP 0.2 mg
EUR 663
Mouse Anti Propoxyphene Monoclonal Antibody
DMABT-54869MP 1 mg
EUR 881
Mouse Anti Tetrahydrocannabinol Monoclonal Antibody
DMABT-54873MT 0.2 mg
EUR 663
Mouse Anti Metapneumovirus Monoclonal Antibody
DMABT-54897MM 0.2 mg
EUR 819
Mouse Anti Amphetamine Monoclonal Antibody
DMABT-54900MA 1 mg
EUR 767

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *